Medzinárodný inkubátor pre tvorivé podnikanie v európskych vidieckych oblastiach

Projekt

YouthNest.crea je európsky projekt zameraný na mladých ľudí, ktorého cieľom je vytvoriť virtuálnu a fyzickú podporu, poradenstvo, povzbudenie, školenia, či rôzne iné príležitosti na formovanie inovatívnych nápadov pre posilnenie postavenia mladých ľudí v ich profesionálnom rozvoj. Projekt bude taktiež podporovať podnikateľskú kultúru, ktorá podporuje tvorbu samostatnej zárobkovej činnosti s dôrazom na podnikanie v rámci kreatívneho sektora vo vidieckych oblastiach EÚ. Projekt je podporovaný v rámci programu ERASMUS+ 2014-2020 (kľúčová akcia 2 - Strategické partnerstvá podporujúce inovácie v oblasti mládeže), jeho celková dotácia je 144 161 EUR. Dátum začiatku projektu je 1. september 2017 a dátum ukončenia je 31. augusta 2019.

O čom je projekt?
Projekt pozostáva z vytvorenia multidisciplinárnej nadnárodnej siete pozostávajúcej z odborníkov so sídlom v šiestich krajinách EÚ (Concello de Vedra - vedúci partner, Španielsko; Stichting Business Development Friesland, Holandsko; Comune di Capannori, Taliansko; Newry and Morne Co-Operative Ltd, Spojené kráľovstvo; Obec Zemplínske Hamre, Slovensko; a Associação Juvenil de Deão, Portugalsko). Sieť bude spolupracovať počas 24 mesiacov trvania projektu s cieľom položiť základy medzinárodného inkubátora. Spoločne vytvorí inovatívne, vysoko kvalitné metodiky, mechanizmy, nástroje a materiály, a v neposlednom rade zabezpečí implementáciu programu pilotných opatrení.

Ciele

  • podporovať podnikateľskú kultúru, ktorá podporuje tvorbu samostatnej zárobkovej činnosti mladých.
  • pomôcť zlepšiť zručnosti a kompetencie mladých podnikateľov.
  • vyhodnotiť lokálny potenciál vidieckych oblastí a pomôcť zabezpečiť zachovanie a udržateľnosť ich zdrojov prostredníctvom tvorivých a inovatívnych modelov podnikania.

Aktivity

Pilotný program poskytne príležitosť pre 72 mladých ľudí zo šiestich partnerských krajín EÚ, aby si mohli zlepšiť svoje zručnosti, schopnosti, vedomosti a podnikavosť. Účastníci budú okrem iného ťažiť aj z priamej interakcie a výmeny skúseností a poznatkov s ostatnými mladými ľuďmi z EÚ, ako aj s odborníkmi v oblasti podnikania a zakladania podnikov. Inkubátory budú umiestnené v Španielsku, Taliansku a Holandsku. Poskytnú možnosť identifikovať príklady samostatnej zárobkovej činnosti vo vidieckych oblastiach EÚ.

Program zahŕňa:

  • LOKÁLNE AKTIVITY: Zvyšovanie povedomia, informácií a propagácia podpory podnikania vo vidieckej Európe ako základ pre vytváranie príležitostí pre samostatnú zárobkovú činnosť.
  • MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY: 20-dňový program, ktorý bude podporovať (základné a špecifické) podnikateľské zručnosti, a ktorý sa bude realizovať prostredníctvom kombinovaného systému mobility (virtuálne a fyzické mobility), štruktúrované v rámci dvoch modulov: Online vzdelávanie pre zlepšenie teoretických podnikateľských zručností (virtuálna mobilita). Medzinárodná mobilita pre zlepšenie praktických podnikateľských zručností (fyzická mobilita).

Profil účastníkov

Projekt sa sústreďuje na mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov, najmä:

  • mladí absolventi alebo študenti a stážisti, ktorí končia štúdium alebo vzdelávacie kurzy a majú v úmysle vstúpiť na trh práce .
  • mladí nezamestnaní ľudia • mladí ľudia, ktorí predčasne ukončili štúdium a sú nezamestnaní .
  • osoby ohrozené sociálnym vylúčením, napr. mladí ľudia z prostredia marginalizovaných skupín.
  • mladí podnikatelia (alebo mladí ľudia s úmyslom stať sa podnikateľmi), ktorí si chcú zlepšiť svoje podnikateľské zručnosti.
YouthNest
Adresa

Concello de Vedra
Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo Nº1
15885 Vedra, A Coruña (Spain) 

Kontakty

Email: info@concellodevedra.com
Phone: +34 981 81 46 12

YouthNest
YouthNest
YouthNest